Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 49B Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.18, Zeszyt 49B/5/2016
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Las i leśnictwo w rozwoju przestrzennym

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
/Articles

 • Krajowy Program Zwiększania Lesistości - stan i trudności realizacji z perspektywy lokalnej
  National Program for Expanding of Forest Cover - implementation and its difficulties from a local view
  Adam Kaliszewski[pobierz pdf]

 • Las jako czynnik rozwoju lokalnego
  The forest as a factor of local development
  Bolesław Porter, Magdalena Tyra, Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska [pobierz pdf]

 • Rola gospodarki przestrzennej w kształtowaniu lesistości gminy
  The role of spatial planning in shaping the afforestation rate on the level of district
  Joanna Budnicka-Kosior, Łukasz Kwaśny, Paweł Szymański [pobierz pdf]

 • Krajobraz leśny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Forest landscape in the spatial planning and development
  Emilia Janeczko [pobierz pdf]

 • Niedrzewne pożytki leśne w rozwoju obszarów wiejskich
  Non-wood forest products and services in rural development
  Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Parki wiejskie jako zasoby lokalne - badania stanu i zmian
  Rural parks as local resources - analisys of state and changes
  Dominik Bażant, Joanna Budnicka-Kosior, Ewelina Grzegorzewicz, Zdzisław Kaczmarski, Tomasz Olenderek [pobierz pdf]

 • Lasy chronione i ochronne w gospodarowaniu przestrzenią gminy
  The protected and protective forests in spatial management of municipalities
  Michał Orzechowski [pobierz pdf]

 • Las i leśnictwo dla rozwoju gospodarki
  Forest and forestry for economic development
  Bolesław Porter, Krzysztof Czyżyk, Grzegorz Trzciński [pobierz pdf]

 • Wpływ procesów urbanizacyjnych na tereny leśne na przykładzie wybranych gmin z obszaru Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
  The influence of urbanisation processes in forest areas on the example of selected municipalities from the Mazowieckie Landscape Park
  Emilia Janeczko, Joanna Budnicka-Kosior, Artur Dawidziuk, Radosław Dąbrowski [pobierz pdf]

 • Wpływ infrastruktury drogowej na zagospodarowanie obszarów wiejskich
  The impact of road infrastructure on development in rural and forests areas
  Grzegorz Trzciński, Monika Pożyczka, Karolina Duk [pobierz pdf]

 • Lokalizacja obszarów leśnych - koncepcje teoretyczne i rozwiązania prawne
  The location of the forest areas - theoretical concepts and legal regulations
  Joanna Budnicka-Kosior, Tomasz Olenderek, Wiktor Tracz [pobierz pdf]

 • Wybrane problemy delimitacji dużych obszarów leśnych (DOL)
  Selected problems of delimitation of large forest areas
  Roman Zielony [pobierz pdf]

 • Ocena aktualności ewidencji gruntów w zakresie gruntów leśnych
  Timeliness of forest land registry
  Wojciech Kędziora, Agnieszka Nowakowska, Adrianna Welenc, Tomasz Borecki [pobierz pdf]

 • Aspekty prawne wyłączania gruntów z produkcji leśnej
  Legal aspects of land exclusion from forest production
  Krzysztof Czyżyk [pobierz pdf]

 • Turystyka i rekreacja na terenach leśnych w dokumentach planistycznych gminy
  Tourism and recreation in forested areas in the planning documents at the municipal level
  Emilia Janeczko, Małgorzata Woźnicka [pobierz pdf]

 • Wycena funkcji rekreacyjnej terenów leśnych na przykładzie Otwockiej Plaży Miejskiej
  Valuation of forest recreational function for example Otwocka Plaża Miejska
  Agnieszka Mandziuk, Adrian Pyra [pobierz pdf]

 • Zadrzewienia śródpolne w gospodarowaniu przestrzenią
  The woodlots in spatial management
  Michał Orzechowski, Marta Trzcianowska[pobierz pdf]

 • Wykorzystanie środków z Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego
  Use of funds from the Operational Programme Infrastructure and Environment 2007-2013 in Poland in the context of sustainable development
  Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska[pobierz pdf]

 • Ruch turystyczny na ścieżce dydaktycznej "Do Lipkowskiej Wody" w Kampinoskim Parku Narodowym
  Tourist traffic on the educational path "To Lipkowska Water" in Kampinos National Park
  Katarzyna Dzioban, Przemysław Płoskonka, Artur Bosek, Michał Sadowski [pobierz pdf]


Wydano dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania:
"Druk zeszytów Studia i Materiały CEPL w Rogowie oraz albumu Wartości kulturowo-przyrodnicze LZD w Rogowie".
Konkurs: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016".
Koszt całkowity zadania: 69250,00 zł, kwota dofinansowania: 58 862,00 zł.
<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 20.02.2017 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej