Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w Rogowie

LZD | Wydział Leœny | SGGW
Działalnoœć CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Œwięta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leœnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualnoœci | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualnoœci | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 50 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.19, Zeszyt 50/1/2017
wersją pierwotną Zeszytu jest wersja drukowana

Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treœci

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Akarofobia - czy rodzice z Wielkopolski boją się kleszczy?
  Acarophobia - Are parents from the Wielkopolska Region afraid of ticks?
  Agnieszka Błasiak, Patrycja Opalińska, Adrian Łukowski, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Co kształtuje podejście społeczeństw do łowiectwa?
  What shapes public attitude toward hunting?
  Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Czy leśnikom wypada mówić o kosztach ochrony przyrody?
  Is it proper for foresters to talk about the cost of nature conservation?
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Czy poszerzanie wiedzy w zakresie użytkowania zasobów runa leśnego to dobry pomysł?
  Extending the awareness and knowledge of forest undergrowth use - is it a good idea?
  Paweł Staniszewski, Wiesława Ł. Nowacka, Alicja Gasek, Jarosław Oktaba [pobierz pdf]

 • Edukacja leśna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego - opinie studentów Politechniki Warszawskiej na temat wykorzystania questu
  Forest education in the Kampinos National Park - opinions of students of Warsaw University of Technology about using the quest
  Katarzyna Dzioban, Przemysław Płoskonka, Karolina Likhtarovich [pobierz pdf]

 • Efektywność edukacji leśnej społeczeństwa
  The efficiency of forest education of society
  Ewa Referowska-Chodak [pobierz pdf]

 • Fokusowe gatunki w ochronie przyrody w lasach
  Focal species in nature protection in forests
  Dorota Zawadzka, Stanisław Drozdowski, Grzegorz Zawadzki, Wojciech Madej, Piotr Pierchała, Anna Sołtys [pobierz pdf]

 • Konsumpcja dziczyzny i jej wpływ na postrzeganie myślistwa -- badania pilotażowe w klubach seniora
  Venison Consumption and its Impact on the Perception of Hunting - Research in Senior Clubs
  Patrycja Opalińska, Adrian Łukowski, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski, Adrianna Jaszczak [pobierz pdf]

 • Kradzieże drewna na terenie RDLP w Radomiu i w Poznaniu w latach 2003-2012
  Thefts of Wood in the Poznań and Radom Regional Directorates of State Forests
  Artur Wojciech Borkowski, Anna Wierzbicka, Arkadiusz Gruchała, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Kłusownictwo na terenie rd LP w Poznaniu i Radomiu na przestrzeni 12 lat
  Poaching in the Area of the Regional Directorates of State Forests in Poznań and Radom over a Period of 10 Years
  Artur Wojciech Borkowski, Anna Wierzbicka, Arkadiusz Gruchała, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Las i rola współczesnego leśnika widziane oczami społeczeństwa
  Forest and the Role of the Modern Forester, Seen Through the Eyes of Society
  Małgorzata Krokowska-Paluszak, Patrycja Opalińska, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski, Jacek Sagan, Arkadiusz Gruchała, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

 • Mechanizacja w leśnictwie - dobra czy zła? Punkt widzenia społeczności lokalnych
  Mechanization in forestry - good or bad? The local communities point of view
  Wiesława Ł. Nowacka, Paweł Staniszewski, Gasek Alicja [pobierz pdf]

 • Mieszczuchy z lasów i pól a edukacja przyrodnicza
  The urbanites from forests and fields and nature education
  Karolina Jasińska, Piotr Kowal, Dagny Krauze-Gryz, Joanna Werka, Anna Golke, Dorota Chrobak-Chmiel  [pobierz pdf]

 • O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia?
  How to teach that a roe deer is not a wife of a red deer?
  Karolina Gajewska, Magda Kaczmarek-Okrój, Marlena Wojciechowska, Wanda Olech, Krzysztof Klimaszewski  [pobierz pdf]

 • Postrzeganie żubra w Bieszczadach - lokalna społeczność a edukacja przyrodniczo-leśna
  The perception of wisents in the Bieszczady Mountains - ecological education and the local community
  Katarzyna Kara, Ryszard Paszkiewicz [pobierz pdf]

 • Potencjalne i realne zagrożenia dla środowiska leśnego wynikające z organizacji zawodów w biegu na orientację
  The potential and real threats to the forest environment resulting from organization the foot-orienteering events
  Piotr Cych [pobierz pdf]

 • Promocja drewna - zagadnienie, które powinno być poruszane w edukacji leśnej?
  Promotion of wood - as a topic for forest education
  Anna Zawadzka [pobierz pdf]

 • Rola lasów i gleb leśnych w sekwestracji węgla - ważne zagadnienie w edukacji przyrodniczo-leśnej
  społeczeństwa w aspekcie zmian klimatu
  The role of forests and forests soils in carbon sequestration - important problem in nature - forestry education in the aspect of climate change
  Lidia Oktaba, Marek Kondras, Jarosław Oktaba [pobierz pdf]

 • Telewizja głównym środkiem masowego przekazu informacji o łowiectwie i myśliwych - badania społeczne
  Television as a source of of information about game management - social research
  Adrian Łukowski, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Patrycja Opalińska, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski, Jacek Sagan, Arkadiusz Gruchała, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

 • Współpraca: lasy - społeczności lokalne widziana okiem mieszkańców pobliża lasów
  Cooperation between forest administration and local communities seen by residents living in the vicinity of forests
  Wiesława Ł. Nowacka, Paweł Staniszewski, Alicja Gasek [pobierz pdf]

NOTATKI
notes

 • Blaski i cienie ochrony króla puszczy
  Lights and shadows of the king of the forest protection
  Magda Kaczmarek-Okrój, Marlena Wojciechowska, Karolina Gajewska, Wanda Olech [pobierz pdf]

 • Czego o lesie, leśnictwie i leśnikach dowiadują się uczniowie z podręczników szkolnych?
  What about the forest, forestry and foresters learn students with textbooks?
  Barbara Czołnik 
  [pobierz pdf]

 • Czy Facebook pozwala rozwiązać konflikt społeczny? Studium przypadku konfliktu o ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Łopuchówko
  Does Facebook Help to Solve Social Conflict? Case Study of a Conflict over the Łopuchówko Forest District Forest Education Center
  Karolina Kapałka-Boratyńska, Tomasz Sobalak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Demagogia wielkich liczb o lasach - medialne zamieszanie na temat lasów w Polsce i Puszczy Białowieskiej
  Demagogy of great numbers about the woods - a media misunderstandings regarding the forests in Poland and the Bialowieża Forest
  Michał Orzechowski [pobierz pdf]

 • Dynamiczny kierunek rozwoju nauk leśnych w edukacji przyrodniczej
  Dynamic development of forest sciences in natural education
  Gasek Alicja, Wiesława Ł. Nowacka, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodniczo-łowiecka społeczeństwa realizowana przez Polski Związek Łowiecki
  Educating the public in the recent years became the priority and primary activity of the Polish Hunting Association
  Marian Flis, Bartłomiej Popczyk, Diana Piotrowska [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodnicza dzieci niepełnosprawnych - wybrane aspekty
  Environmental education of children with disabilities - some aspects
  Małgorzata Woźnicka, Dorota Kargul-Plewa [pobierz pdf]

 • Edukacja przyrodniczo-leśna w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
  Nature and forestry education in Museum of Hunting and Horsemanship
  Anna Posłuszna [pobierz pdf]

 • Funkcjonowanie i rola sztucznego ekosystemu wodnego w edukacji przyrodniczo-leśnej na przykładzie Centrum Wodnego SGGW w Warszawie
  Functioning and role of artificial aquatic ecosystem in natural - forest education on example Water Centre Warsaw University Of Life Sciences
  Piotr Kowal, Karolina Jasińska, Dagny Krauze-Gryz [pobierz pdf]

 • Gospodarka leśna w strategii zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju - wyzwania edukacyjne
  Forestry within the strategy of change production and consumption patterns to favor the implementation of the principles of sustainable development; educational challenges
  Jarosław Oktaba, Paweł Staniszewski [pobierz pdf]

 • Nie dla polowań w Puszczy Zielonka! Studium przypadku konfliktu między myliwymi a społecznocią lokalną
  No to hunting in Puszcza Zielonka! Case study of a conflict between hunters and members of local community
  Tomasz Sobalak, Karolina Kapałka-Boratyńska, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski [pobierz pdf]

 • Retencja wodna w edukacji przyrodniczo-leśnej
  Retention of natural water in education - forest
  Dorota Kargul-Plewa, Emilia Janeczko, Małgorzata Woźnicka [pobierz pdf]

 • Założenia koncepcji edukacji przyrodniczo-lenej w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Będargowie
  Concept assumptions of comprehensive natural-forest education in the Primary School of Witold Pilecki in Będargowo
  Piotr Szczypa, Mariusz Wojewoda [pobierz pdf]

 • Zagospodarowanie w lasach miejskich alternatywą dla rozwoju bazy turystyki lokalnej w kontekście oczekiwań społecznych
  Urban forest management as an alternative to the development of local tourism in the context of social expectations
  Jacek Grzegorz Chudy [pobierz pdf]Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie
oraz zakup pomocy dydaktycznych do Muzeum Lasu i Drewna"
Wartość zadania ogółem: 65 732,48 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości: 59 159 PLN
www.zainwestujwekologie.pl<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leœnej