Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 53 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej R.19, Zeszyt 53/4/2017
wersj± pierwotn± Zeszytu jest wersja drukowana

EKOLOGIA I OCHRONA PTAKÓW DRAPIEŻNYCH, SÓW ORAZ BOCIANA CZARNEGO

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Rybołów Pandion haliaetus w Polsce - sytuacja gatunku
  The Osprey Pandion haliaetus in Poland - situation of the species
  Dariusz Anderwald 
  [pobierz pdf]

 • Stan populacji oraz ochrona rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim w latach 2011-2017
  Breeding population of Osprey Pandion haliaetus in lubuskie province in the years 2011-2017
  Michał Bielewicz [pobierz pdf]

 • Stan populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla na Ziemi Łódzkiej w drugiej dekadzie XXI wieku
  Characteristics of breeding population of the White-tailed eagle Haliaeetus albicilla in ŁódĽ region
  in the second decade of the 21 century

  Tomasz Przybyliński [pobierz pdf]

 • Przemieszczenia juwenalnych bielików z Wigierskiego Parku Narodowego po opuszczeniu gniazd
  Movements of juvenile White-tailed eagles from Wigry National Park after fledgling
  Paweł Mirski, Dariusz Anderwald, Stefan Lewandowski, Piotr Pieczyński, Dorota Zawadzka [pobierz pdf]

 • Dynamika populacji i parametry rozrodu bielika w Puszczy Augustowskiej
  Population dynamic and reproductive parameters of the White-tailed eagle in Augustów Forest
  Dorota Zawadzka, Grzegorz Zawadzki, Jerzy Zawadzki, Anna Sołtys [pobierz pdf]

 • Liczebno¶ć i rozmieszczenie kani czarnej i kani rudej w Puszczy Augustowskiej
  Numbers and distribution of the Black kite and Red kite in Augustów Forest
  Grzegorz Zawadzki, Dorota Zawadzka, Anna Sołtys [pobierz pdf]

 • Występowanie i ochrona kani czarnej Milvus migrans w zachodniej Wielkopolsce
  The occurence and conservation of the Black kite Milvus migrans in western Wielkopolska
  Grzegorz Maciorowski [pobierz pdf]

 • Realizacja Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Ł±kowego - etap I
  Implementation of the National Action Plan for Conservation of Montagu's harrier - phase I
  Dominik Krupiński [pobierz pdf]

 • Wykorzystanie rejestratorów audio w monitoringu puchacza na Podlasiu
  The use of audio recorders in Eurasian Eagle owl monitoring in Podlasie (NE Poland)
  Paweł Mirski [pobierz pdf]

 • Bezpieczne obr±czkowanie piskl±t bociana czarnego Ciconia nigra
  Safe ringing of Black stork Ciconia nigra nestlings
  Piotr Zieliński, Bartosz Janic, Maciej Kamiński [pobierz pdf]

 • Pierwsze 20 lat obr±czkowania ptaków w Polsce (1931-1951)
  The first 20 years of birds ringing in Poland (1931-1951)
  Stanisław Zawadzki [pobierz pdf]


 

Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej w Rogowie
oraz zakup pomocy dydaktycznych do Muzeum Lasu i Drewna"
Warto¶ć zadania ogółem: 65 732,48 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysoko¶ci: 59 159 PLN
www.zainwestujwekologie.pl


<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 31.01.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej