Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 57 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej R.20, Zeszyt 57/3/2018
wersj± pierwotn± Zeszytu jest wersja drukowana

RELACJE CZŁOWIEK - ¦RODOWISKO W ¦WIETLE BADAŃ DENDROCHRONOLOGICZNYCH

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Zastosowanie dziennych danych klimatycznych w analizach dendroklimatycznych. Studium przypadku dla ¶wierka pospolitego z Tatr
  Ryszard J. Kaczka, Karolina Janecka, Barbara Spyt, Aleksander Hulist [pobierz pdf]

 • Wpływ czynników meteorologicznych na wielko¶ć przyrostów radialnych sosny wejmutki z Płaskowyżu Rybnickiego
  Rafał Wojtan, Robert Tomusiak [pobierz pdf]

 • Wpływ warunków klimatycznych na szeroko¶ć przyrostu rocznego platana klonolistnego (Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. 'Acerifolia')
  Anna Cedro, Bernard Cedro [pobierz pdf]

 • Przyrosty roczne i stan zdrowotny drzewostanu sosnowego na strzelnicy Jaworze na Poligonie Drawskim
  Olga Łodzińska-Jurkiewicz, Anna Cedro [pobierz pdf]

 • Zróżnicowanie struktury i zmienno¶ć występowania bladych przyrostów z roku 1912 w Karpatach Zachodnich
  Patrycja Barna¶, Ryszard J. Kaczka [pobierz pdf]

 • Reakcja przyrostowa drzewostanów sosnowych w nadle¶nictwie Lidzbark na cięcia pielęgnacyjne wykonane w różnych technologiach
  Longina Chojnacka-Ożga, Tadeusz Iskra, Wojciech Ożga [pobierz pdf]

 • Wpływ zanieczyszczeń z fabryki płyt wiórowych w Szczecinku na przyrost radialny sosny zwyczajnej
  Szymon Bijak, Krzysztof Sobajtis 
  [pobierz pdf]

 • Reakcje drzewostanów sosnowych na obszarze przemysłowym w pobliżu zakładów chemicznych w Kędzierzynie-KoĽlu: analiza mikroskopowa powierzchni igieł
  Barbara Sensuła, Bartłomiej Toroń [pobierz pdf]

 • Adapter stabilizuj±cy do długich preparatów mikroskopowych - budowa i zastosowanie w cyfrowym pozyskiwaniu obrazu
  Marcin Klisz, Adam Miodek, Paweł Kojs [pobierz pdf]

 • Zmiana z wiekiem grubo¶ci, pola przekroju i wysoko¶ci robinii akacjowej z zachodniej Polski
  Karol Bronisz [pobierz pdf]


 

Zadanie p.n. "Druk zeszytów Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej w Rogowie"
Warto¶ć zadania ogółem: 27571,95 PLN
Zadanie dofinansowane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysoko¶ci: 15 000 PLN
www.zainwestujwekologie.pl


<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 11.01.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej