Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyt 59 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Powiększ

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le¶nej R.21, Zeszyt 59/2/2019
wersj± pierwotn± Zeszytu jest wersja drukowana

ROLA DRAPIEŻNIKÓW W ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ

 

 

Zamawiam: koszty dystrybucji

Spis treści

* * * * *

Artykuły
Articles

 • Funkcjonowanie kaskad troficznych w ekosystemach le¶nych; przykłady z parków narodowych Ameryki Północnej
  Functioning of trophic cascades in forest ecosystems: Examples from the national parks of North America
  Jerzy Szwagrzyk [pobierz pdf]

 • Propozycja metodyki podstawowego monitoringu użytkowania przej¶ć dla zwierz±t przez ssaki naziemne
  Proposal of the methodology for the basic monitoring of the use of wildlife crossings structures by terrestrial mammals
  Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]

 • Jak szacować wielko¶ć populacji wilka w Polsce?
  How to estimate the wolf population in Poland?
  Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]

 • Różnorodno¶ć genetyczna tatrzańskiej populacji wilka Canis lupus
  Genetic diversity in wolf Canis lupus population in Tatra Mountains
  Robert W. Mysłajek, Maciej Szewczyk, Tomasz Zwijacz-Kozica, Natalia NiedĽwiecka,
  Jarosław Rabiasz, Gabriela Chovancová, Erika Feriancová, Michał Figura, Sabina Nowak
  [pobierz pdf]

 • Bóbr europejski w diecie wilka w Wigierskim Parku Narodowym
  European beaver in the wolf diet in Wigry National Park
  Robert W. Mysłajek, Maciej Romański, Katarzyna Tołkacz, Sabina Nowak [pobierz pdf]

 • Znakowanie zapachowe u wilka szarego
  Scent marking in grey wolves
  Kinga M. Stępniak, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]

 • Ekologia wilka (Canis lupus) na obszarach zrekolonizowanych w zachodniej Polsce w XXI wieku
  Wolf (Canis lupus) ecology in areas recolonized in western Poland in XXI century
  Sabina Nowak, Robert Mysłajek 
  [pobierz pdf]

 • Monitoring rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego - wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014-2018
  The monitoring of Eurasian lynx (Lynx lynx) in the Gorce National Park (Carpathians, Poland) with the use of
  camera trapping between 2014-2018: recommendations on the future species protection

  Paweł Czarnota, Jan Loch, Paweł Armatys, Izabela Wierzbowska, Marcin Matysek [pobierz pdf]

 • Stan obecny i perspektywy rozwoju populacji rysia euroazjatyckiego w ¶rodkowej i zachodniej Polsce
  Current status and prospects of development of Eurasian lynx population in central and western Poland.
  Iga Kwiatkowska, Robert W. Mysłajek [pobierz pdf]

 • Występowanie rysia euroazjatycjego na Roztoczu i w Puszczy Solskiej
  Occurrence of the Eurasian lynx in the Roztocze and Solska Forest
  Robert W. Mysłajek, Przemysław Stachyra, Michał Figura, Michał Korga,
  Paweł Marczakowski, Sabina Nowak
  [pobierz pdf]

 • Zależno¶ć pomiędzy struktur± ¶rodowiskow± terytoriów a składem pokarmu puszczyka Strix aluco
  Relation between habitat structure of territories and diet composition of tawny owl Strix aluco
  Jakub Gryz, Dagny Krauze-Gryz [pobierz pdf]

 • Praktyczne wykorzystanie strachu przed drapieżnikami dla ochrony zwierz±t w korytarzach transportowych
  Practical use of fear of predators to protect animals in transportation corridors
  Joanna Żyłkowska, Marek Stolarski [pobierz pdf]

 • Drapieżnictwo psów i kotów na zwierzętach łownych
  Dog and cat predation on wild game
  Marian Flis, Bogusław Rataj [pobierz pdf]

Druk i opracowanie dofinansowano ze ś¶rodków:
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

<< Previous • Next >>

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 21.10.2019 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej