Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 1 i 2 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Zeszyt 1

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 1, z. 1 / Proceedings of the Center For Nature and Forestry Education 1999, vol. 1 (ISSN 1509-1414)

Treść: 1. Andrzej Grzywacz: Słowo wstępne - kilka refleksji o edukacji leśnej społeczeństwa. 2. Andrzej Antczak: Prezentacja komputerowa Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie" w Nadleśnictwie Białowieża. 3. Krzysztof Będkowski: Treść edukacji leśnej. 4. Andrzej W. Biderman: Rola doświadczenia w edukacji - znaczenie stacji terenowych. 5. Małgorzata Falencka-Jabłońska: Instytut Badawczy Leśnictwa na rzecz edukacji ekologicznej społeczeństwa. 6. Irena Jarzyńska: Edukacja przyrodnicza uczniów nauczania początkowego realizowana w terenie leśnym. 7. Aleksandra Jastrzębska-Kołodyńska: Warsztaty terenowe klasy przyrodniczej w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. 8. Jan Konopka: Udostępnianie lasówdla celów rekreacji oraz edukacji ekologicznej na przykładzie Brytyjskiej Kolumbii (Kanada). 9. Teresa Kotynia: Udział organizacji pozarządowych w edukacji leśnej społeczeństwa. 10. Katarzyna Krakowska: Walory edukacyjne Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 11. Artur Obidziński: Dendrologia jako wstęp do edukacji leśnej. 12. Heronim Olenderek: Kształcenie lesników na poziomie wyższym z uwzględnieniem przygotowania do edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. 13. Ruth Rudzinski: A comparision and contrast of challenges facing national parks in Poland and in the United States. 14. Jan Stachyrak: Formy edukacji ekologicznej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych pod hasłem "Edukacja najtańszą inwestycją w ochronie środowiska". 15. Paweł Strzeliński: Kształcenie multimedialne - moda czy konieczność w edukacji leśnej? . 16. Paweł Strzeliński, Andrzej Węgiel: Internet nowym medium w edukacji leśnej społeczeństwa. 17. Bohdan Ważyński: Właściwości gospodarstwa leśnego - ważny temat edukacji leśnej społeczeństa. 18. Andrzej Węgiel: Popularyzacja wiedzy o nietoperzach jako sposób na przełamywanie uprzedzeń i poprawę wizerunku zwierząt o negatywnym odbiorze społecznym. 19. Anna Maria Wójcik: Edukacja leśna na zajęciach pozalekcyjnych realizowana w ramach programu "Zrozumieć i pomóc środowisku". 20. Wiktor Majak: Wystawa "Owady - bogactwo życia". 21. Krzysztof Będkowski: Posłowie.

Zeszyt 2

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, R. 2, z. 1(2) / Proceedings of the Center For Nature and Forestry Education 2000, vol. 2 (ISSN 1509-1414)

Treść: 1. Jerzy Mozgawa: Nowe tendencje w uniwersyteckim kształceniu leśników. 2. Krzysztof Będkowski: Edukacja przyrodnicza w USA - wybrane aspekty działalności USDA Forest Service. 3. Marta Gaworska: Zastosowanie metody TNA - Training Needs Analysis do definiowania potrzeb szkoleniowych w Lasach Państwowych. 4. Jurij Gryniuk: Edukacja ekologiczna na Ukrainie. 5. Irena Jarzyńska, Wiesław Piasecki: Przyrodnicze kształcenie studentów wczesnej edukacji dziecka w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. 6. Jan Konopka: Edukacja przyrodnicza w Afryce Południowej. 7. Iwona Leśniewicz: Metodyka zajęć terenowych. 8. Carsten Moeller: Szkolenie robotników leśnych w Danii. 9. Heronim Olenderek, Ewa Brzozowa, Krzysztof Będkowski: Percepcja przyrodniczych i kulturowych aspektów środowiska przez dzieci i młodzież - przykład z terenu Nadleśnictwa Parciaki. 10. Andrzej Rosiński: Udział leśników w edukacji przyrodniczej społeczeństwa we współpracy z organizacjami na terenie LKP Lasy Gostynińsko-Włocławskie - Nadleśnictwo Łąck. 11. Arleta Siarkiewicz: Nadleśnictwo Kliniska (film). 12. Stephan Springborg: Pocałunek w ciemności. 13. Anna Maria Wójcik: Edukacyjne wykorzystanie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego w kształceniu przyrodniczym młodzieży.

Nakład wyczerpany

Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Następna
O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej