Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 9-14 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 9
Studia i Materiały CEPL

Zeszyt zawiera referaty wygłoszone na VIII Konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" 2003 r. >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 10
Studia i Materiały CEPL

Zeszyt zawiera referaty wygłoszone na IX Konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa", która odbyła się w 2004 r. pod hasłem Jak skutecznie organizować lekcje w lesie? >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 11
Studia i Materiały CEPL

Zeszyt zawiera referaty wygłoszone na I Konferencji "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie ", która odbyła się w 2005 r. pod hasłem Jak integrować gospodarkę leśną z aktywną ochroną przyrody? >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

     


Zeszyt 12
Studia i Materiały CEPL

Zeszyt zawiera referaty wygłoszone podczas I Konferencji Komitetu Ochrony Orłów która odbyła się w 2005 r. Ochrona drapieżnych zwierząt, a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich. Poszukiwanie kompromisów >>>

Nakład wyczerpany


Zeszyt 13
Studia i Materiały CEPL

Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa
Zeszyt zawiera referaty wygłoszone podczas X Konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" w 2005 r. >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 14
Studia i Materiały CEPL

Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych w polskich lasach
Referaty wygłoszone podczas II Konferencji "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbyła się w 2006 r. >>>

Nakład wyczerpany

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej