Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 20-25 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

sim20
Zeszyt 20
Studia i Materiały CEPL

Public relations - sztuka uwodzenia w edukacji przyrodniczo-leśnej

Zeszyt jest efektem XIII Konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa". Człowiek będąc swoistą częścią ekosystemu ma wielki interes dbałości o jak najlepsze funkcjonowanie i niedoprowadzania do jego do zubożenia. Edukacja przyrodniczo-leśna wraz z public relations to ważne narzędzia do osiągania tego szczytnego celu >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 21
Studia i Materiały CEPL

Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach

Publikacja zawiera referaty związane z V konferencją "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie". Celem konferencji było propagowanie efektów badań naukowych w leśnictwie, wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, doskonalenie metod i sposobów gospodarki leśnej opartej na zdobyczach nauki i techniki służących ochronie przyrody, wspieranie zrównoważonego i trwałego leśnictwa >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 22
Studia i Materiały CEPL

Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich

Referaty z II konferencji Komitetu Ochrony Orłów, która odbyła się w Rogowie w dniach 1-2 sierpnia 2009 r. Przedstawione prace dotyczą wybranych gatunków ptaków szponiastych i niektórych sów >>>

Nakład wyczerpany

     


Zeszyt 23
Studia i Materiały CEPL

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Zbiór prac będących pokłosiem Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych", które odbyło się w dniach 28-30 września 2009 r. >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 24
Studia i Materiały CEPL

Las i edukacja leśna bez barier - kształtowanie postaw ekologicznych

Materiały z XIV konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" która odbyła się w 2009 r.
>>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 25
Studia i Materiały CEPL

Unia Europejska dla zachowaia różnorodności biologicznej polskich lasów

Materiały z VI konferencji "AMOPwZL" która odbyła się w 2010 r. Tematyka artykułów poświęcona jest doświadczeniom z wykorzystania funduszy (nie tylko unijnych) w działaniach ochronnych, badaniom mającym wpływ na ochronę różnorodności biologicznej w Polsce, a także analizie aktualnych wyzwań i problemów w tej dziedzinie >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej