Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 26-31 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 26
Studia i Materiały CEPL

Trendy i nowości w leśnej infrastrukturze edukacyjnej

Materiały z XV konferencji "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" która odbyła się w 2010 r. więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 27
Studia i Materiały CEPL

Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych

Artykuły na temat wzajemnych relacji pomiędzy realizacją działań gospodarczych w lasach, potrzebami i wymogami ochrony zagrożonych gatunków - głównie ptaków, oraz nową sytuacją związaną z tworzeniem sieci Natura 2000 na terenach leśnych
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 


Zeszyt 28
Studia i Materiały CEPL

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Stan lasów i ich ogólna kondycja zdrowotna ma znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Można powiedzieć w sposób syntetyczny: Zdrowe lasy to zdrowe społeczeństwo!
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

     


Zeszyt 29
Studia i Materiały CEPL

Lasy, Parki i Ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku

Zastanawiające, że dzisiaj człowiekowi zaleca się kontakt z przyrodą,
zwłaszcza kiedy staje się w obronie człowieka zagrożonego przez cywilizację...
Kontakt z przyrodą sprawia, że człowiek uzależniony od iluzji mass mediów
więcej >>>

Nakład wyczerpany


Zeszyt 30
Studia i Materiały CEPL

Stan i perspektywy badań dendrochronologicznych w Polsce

Wieloaspektowe analizy słojów przyrostu rocznego drzew i krzewów są dynamicznie rozwijającą się metodą badawczą wykorzystywaną na całym świecie w wielu dziedzinach nauki, które zajmują się środowiskiem naturalnym, procesami w nim zachodzącymi i interakcjami człowiek-przyroda.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 31
Studia i Materiały CEPL

Preliminary results of the research on standards and programs in the forest uniwersity education

Kształcenie kadr leśnych w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki leśnej wymaga ciągłego dostosowywania realizowanych programów dydaktycznych. Punktem wyjścia w tym zakresie jest konieczność uwzględnienia w całym procesie nauczania i uczenia się, wzajemnego przenikania się wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i przede wszystkim właściwego odczytywania/ czucia środowiska przyrodniczego.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej