Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 38-42 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 38
Studia i Materiały CEPL

Pożytki leśne w nauce, praktyce i edukacji leśnej społeczeństwa.

Rośliny dziko rosnące zawsze stanowiły ważny składnik diety ludności wiejskiej. Zbierano je obficie nie tylko w okresach głodu, lecz także dla urozmaicenia codziennego pożywienia oraz do sporządzania potraw postnych oraz niektórych potraw świątecznych. Potrawy sporządzane z dzikich roślin odrywały ważną rolę w uzupełnianiu witamin.
więcej >>>

Zamawiam (25 zł)


Zeszyt 39A
Studia i Materiały CEPL

Stabilność lasu i drzewostanów

Pojęcie stabilności jest w leśnictwie związane z dążeniem do uzyskania stabilnego rozwoju gospodarki,który w dużej mierze jest uwarunkowany stanem lasów oraz względną odpornością drzew i drzewostanów na czynniki zakłócające ich wzrost i rozwój.
więcej >>>

Zamawiam (15 zł)

 


Zeszyt 39B
Studia i Materiały CEPL

Innowacyjność użytkowania lasu.
Nauka - Edukacja - Badania

Pojęcie bardzo szerokie, obejmujące zakres wiedzy zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio odnoszące się do użytkowania lasu, bowiem ta dziedzina wiedzy wnosi do nauki a przede wszystkim do praktyki leśnej najwięcej nowych rozwiązań. Innowacyjność w zdobywaniu wiedzy wymaga także nowych metod jej przekazu.
więcej >>>

Zamawiam (15 zł)


Zeszyt 40
Studia i Materiały CEPL

Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych.

Jedne z pierwszych doniesień o występowaniu anomalii w budowie słoja rocznego związane są z pracami Schulmana (1938, 1939) i Brumfielda (1940). Autorzy ci definiowali je jako słój fałszywy (false ring) bądź podwójny (double ring) lub gdy czynnikiem wywołującym anomalię był przymrozek późny - jako słój mrozowy (frost ring). Postrzeżenia te odnosiły się głównie do strefy komórek grubościennych w drewnie wczesnym.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 41
Studia i Materiały CEPL

Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych.

W dyskusjach na temat ochrony gatunków saproksylicznych niezmiennie pojawia się temat progów ilościowych; ile metrów sześciennych drewna powinno pozostawać na hektarze lasu do naturalnego rozkładu? Podawane są różne liczby i toczą się spory, która wielkość jest właściwa. Jednak dyskusja na temat liczby metrów sześciennych nie przybliży nas do rozwiązania problemu, ponieważ nie dotyka jego sedna. Rdzeniem problemu jest zachowanie ciągłości procesów w ekosystemach leśnych.
więcej >>>

Zamawiam (25 zł)Zeszyt 42
Studia i Materiały CEPL

Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka

Przekształcanie krajobrazu spowodowane zmianą w gospodarczym użytkowaniu terenu jest jedną z głównych przyczyn zmniejszania się różnorodności gatunkowej naturalnych i półnaturalnych siedlisk w ostatnim stuleciu. Szata roślinna, skład ekosystemów i bogactwo gatunkowe w skali całej Ziemi i w skali regionalnej zawsze zmieniały się z czasem, jednak nigdy przez wiele wcześniejszych tysiącleci zmiany te nie były tak gwałtowne jak w XX wieku, gdy bardzo zwiększyła się populacja człowieka, a tempo antropogenicznych przemian krajobrazu i środowiska zostało zwielokrotnione.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 

 

 

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej