Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Zeszyty 43-48 Studia i Materiały CEPL

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej


Zeszyt 43
Studia i Materiały CEPL

Nowoczesne technologie w edukacji leśnej.

Izby edukacyjne, szkoły i uczelnie zapełniają młodzi ludzie, dla których komputery, tablety, telefony komórkowe i Internet są naturalnym środowiskiem pracy i życia. "Digital natives" przyswajają wiedzę w inny sposób
niż pokolenia wychowane na tradycyjnych podręcznikach. Naturalne wydaje
się włączenie do edukacji technik cyfrowego świata.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 44
Studia i Materiały CEPL

Grzyby i porosty w lasach - ochrona i użytkowanie

Polska jako pierwszy kraj w Europie prowadziła prawną ochronę gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w 1983 roku. Od tej pory ukazały się kolejne 4 rozporządzenia, na podstawie których można prześledzić zmiany
w podejściu do ochrony grzybów. Potrzebna jest ogólnopolska dyskusja i wypracowanie bardziej stałej strategii ochrony grzybów, konsekwentnie realizowanej w przyszłości.
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 


Zeszyt 45
Studia i Materiały CEPL

Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych

Potrzeba wypoczynku z dala od tłumów
i miejskiego zgiełku kieruje ludzi ku obszarom przyrodniczo cennym i jednocześnie mniej intensywnie wykorzystywanym. Parki krajobrazowe spełniają zazwyczaj niezbędne
warunki, a posiadanie określonego statusu prawnego sprzyja łatwej ich identyfikacji...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 46
Studia i Materiały CEPL

Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych

Czy las i ekosystem leśny znaczy to samo? ... "ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych" sugeruje że nie. I chyba słusznie. Przejście z ochrony lasu na ochronę ekosystemów leśnych skomplikowało jednak niepomiernie identyfikację przedmiotu ochrony...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)Zeszyt 47
Studia i Materiały CEPL

Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce

20 lat to niewiele w stosunku do 200
lat wyższej edukacji rolniczej na ziemiach polskich... Jej ranga nieustannie wzrasta, a środki, metody i posługujący się nimi ludzie ulegają profesjonalizacji. Mimo to, wciąż aktualne są podstawowe pytania: Dla kogo? Po co? Jak?...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)


Zeszyt 48
Studia i Materiały CEPL

Różnorodność źródeł danych w badaniach dendrochronologicznych

Różnorodne przykłady zastosowania
metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych pozwalają na wymianę informacji i doświadczeń między polskimi naukowcami zajmującymi się tym zagadnieniem... ...
więcej >>>

Zamawiam (koszty dystrybucji)

 

 

 

O CEPL | Dojazd | Aktualizacja: 05.09.2018 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej