Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

LZD | Wydział Leśny | SGGW
Działalność CEPL | Ważne adresy | Obiekty dydaktyczne | Święta w LZD |Jak do nas trafić | Kontakt
Lekcje w lesie | Program dla szkół | Szkolenia | Konkursy | Materiały dydaktyczne
Zapraszamy | Współczesne zagadnienia edukacji leśnej | Aktywne metody ochrony przyrody | Zorganizuj konferencję w Rogowie
Wydawnictwa | Artykuły | Galeria zdjęć
Informacje ogólne | Komitet Redakcyjny | Zeszyty SiM | Informacje dla autorów | Recenzja | Kontakt | Zamawianie
Aktualności | O Muzeum | Zwiedzanie | Edukacja | Kontakt
Założenia | Aktualności | Edycje | Promocja | Wydawnictwa | Artykuły | Zdjęcia i głosy sów | Sowoteka | Wypluwnik | Sztuczne gniazda

Filmy przyrodnicze

 Strona główna

Uwaga! Sprzedaż filmów realizowana jest przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.


Moczary i uroczyska

Film otwiera przed nami świat trudno dostępny dla zwykłego człowieka. Często spowity mgłami, splątany gęstwiną szuwarów i zarośli, czasem nie tknięty ludzką stopą, budzi prawdziwy zachwyt. Nasze kamery docierają w takie właśnie miejsca i stają oko w oko z rzadkimi i płochliwymi mieszkańcami bagien.
Przemierzamy Polskę z zachodu na wschód, od Parku Narodowego Ujście Warty, gdzie wraz z budzącym się dniem zobaczymy przelot tysięcy dzikich gęsi, po Biebrzański Park Narodowy, do naszej największej ostoi łosia. Wielkopolska otworzy przed nami pierwotny świat podtopionych olsów z ich odwiecznymi mieszkańcami - żurawiami.
Uczeń za sprawą filmu:
.         nauczy się obserwować przyrodnicze składniki środowiska i opisywać je
.         nauczy się analizować struktury i funkcjonowanie wybranych ekosystemów
.         nauczy się rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt, związane z obszarami podmokłymi
.         wzbogaci swoją wiedzę z zakresu sztuki i sferę odczuć estetycznych
Film można oglądać w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej, co sprawia, że uczniowie mogą także podnosić swoje zdolności językowe.
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym.
Nagrody:
Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych EKOFILM w Nowogardzie - za niezwykle interesującą poznawczo wyprawę po urokliwych przyrodniczo miejscach w Polsce.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych w Płocku - najlepszy film o wartościach ekologicznych.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych Art&Tur w Portugalii - za wartości ekologiczne.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych Dokument.Art w Rumunii - za zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Człowiek i przyroda w Irkucku - nagroda główna.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy DOKUMENT.ART w Rumunii

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2007
Czas: 35`00
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/45/moczary_i_uroczyska/Show/


Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu

Lasy Polski zasiedla blisko 90 gatunków ptaków, z czego 11 z nich uznano za silnie zagrożone wyginięciem lub będące na granicy wymarcia. Istnieje zatem pilna potrzeba wspierania obecności niektórych gatunków w naszych lasach z uwagi na ich znaczenie dla tych ekosystemów. Ptaki odgrywają bowiem bardzo ważną rolę w walce biologicznej ze szkodnikami. Całość narracji oparto na ciekawostkach z biologii wybranych gatunków ptaków, głównie śpiewających. W filmie zobaczymy rzadkie sceny z budowy gniazd
i wychowu piskląt.
Uczeń za sprawą filmu:
.         zyska świadomość wartości różnorodności biologicznej i potrzebę ochrony ptaków
.         pozna poszczególne gatunki ptaków, ich zachowania, sposoby budowy gniazd rodzaje pożywienia
.         pozna znaczenie ptaków dla ekosystemów leśnych
Film można oglądać w polskiej i angielskiej wersji językowej, co sprawia, że uczniowie dodatkowo mają możliwość podnoszenia swoich zdolności językowych.
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym.

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2007
Czas 29`30
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/122/skrzydlaci_sprzymierzency_lasu/Show/


Funkcje lasu

Las to nasze wspólne dziedzictwo. Jest niezwykle bogaty przyrodniczo, wystarczy powiedzieć, że 2/3 gatunków flory i fauny Polski jest związane z lasami. Ludzie czerpią z lasu liczne korzyści - jedna sosna produkuje tlen potrzebny do oddychania dla 3 osób, buk nawet dla 5 osób. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla lasy mają znaczny wpływ na zmniejszanie efektu globalnego ocieplenia klimatu. Na klimat wpływają także na inne sposoby, np. poprzez magazynowanie wody i jej oczyszczanie. Las ma również pozytywny wpływ na każdego z nas. Czyż nie czujemy się lepiej, kiedy otoczeni przez krąg drzew poczujemy żywiczny aromat sosny i przyjemny zapach wilgotnej ścioły? To dobre samopoczucie zawdzięczamy także specyficznemu mikroklimatowi i czystszemu powietrzu, w którym krążą zabijające bakterie lotne związki antybiotyków. Rekordzistą w ich produkowaniu są jałowce. Film wskazuje na wszechstronne oddziaływanie lasu na środowisko naturalne i ludzi, a obok przyrodniczej, pokazuje też jego istotną rolę gospodarczą.
Uczeń za sprawą filmu:
.         pozna znaczenie lasu dla człowieka i środowiska
.         uświadomi sobie potrzebę ochrony i pielęgnowania lasu
.         nauczy się analizować strukturę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych
.         wzbogaci odczucia estetyczne
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym.

Rok produkcji: 2007
Czas: 31`50
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/46/funkcje_lasu/Show/


Rok w puszczy

Na tle nastrojowej muzyki i odgłosów przyrody ujrzymy las zmieniający się wraz z następującymi po sobie porami roku. Wspaniałe zdjęcia filmowe, często realizowane ze specjalnych ukryć, ukazują z bliska życie dzikich zwierząt .
Poetycki komentarz wprowadza nas w pełen uroku i tajemnic świat puszczy. Oto jego fragment:
Wiosna. Gdy nad puszczą zamajaczy blask budzącego się dnia i pierwsze jego promienie rozpędzą ciemności, na rozległej przestrzeni rozpoczynają się toki cietrzewi...
Uczeń za sprawą filmu:
.         pozna zachowania zwierząt i roślin w różnych porach roku
.         pozna znaczenie lasu dla człowieka i środowiska
.         nauczy się obserwować przyrodnicze składniki środowiska i opisywać je
.         uświadomi sobie potrzebę ochrony lasu i jego mieszkańców
.         nauczy się analizować strukturę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych
.         wzbogaci odczucia estetyczne
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum
Nagrody:
Główna nagroda w kategorii: NAJLEPSZY FILM O WARTOŚCIACH EKOLOGICZNYCH na festiwalu Document.Art w Rumunii
W tej samej kategorii na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku
Wyróżnienie w konkursie Nagroda Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta
Za zdjęcia na IX Ogólnopolskim i V Międzynarodowym Konkursie Filmów Ekologicznych "EKOFILM' 2006 w Nowogardzie.
Wpisany do rejestru środków dydaktycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zalecanych do wykorzystania w szkołach.

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2005
Czas: 35'28
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/47/rok_w_puszczy/Show


Zielona lekcja

Edukacja przyrodniczo - leśna jest ważnym elementem procesu dydaktyczno - wychowawczego. Szczególną formą jej realizacji jest wycieczka do lasu. Ma ona nie tylko walory poznawcze, ale także daje możliwość kształtowania właściwego stosunku dzieci do przyrody, uwrażliwia na jej piękno. W filmie przestawiono cztery przykłady zielonych lekcji, na jakie zapraszają leśnicy. Bogactwo leśnego ekosystemu i różnorodność występujących w nim zjawisk sprawia, że z wielkim zaangażowaniem i radością dzieci i młodzież mogą las poznawać, obserwować, badać i działać dla jego trwania i rozwoju. Szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie takie bliskie spotkanie z lasem, poznawanie go każdym zmysłem jest niezwykłą i niezapomniana przygodą.
Żywa, zielona klasa jest otwarta dla wszystkich i o każdej porze roku. Ścieżki edukacyjne w lesie, izby edukacyjne z ciekawymi ekspozycjami i wiele innych obiektów to miejsca, które leśnicy przygotowali, aby ułatwić nam kontakt z lasem i pomóc zrozumieć prawa rządzące przyrodą.
Uczeń za sprawą filmu:
.         nauczy się rozpoznawać drzewa po korze, pączkach i pędach
.         pozna zalety korzystania z mapy i kompasu w terenie
.         nauczy się analizować strukturę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych
.         nauczy się prowadzić obserwacje w terenie
.         nauczy się rozpoznawać pospolite gatunki roślin i zwierząt
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym.

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2008
Czas: 32`00
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/82/zielona_lekcja/Show


Ochrona przyrody w Lasach Państwowych

Lasy są największym bogactwem przyrodniczym Polski. Zdecydowana ich większość pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Najcenniejsze fragmenty lasów chronione są m.in. w parkach narodowych, rezerwatach i parkach krajobrazowych. Bogactwo i piękno naszej rodzimej przyrody zasługuje na ochronę z wielu różnych względów, głównie z troski o zachowanie życia na Ziemi i trwałość funkcjonowania wszystkich ekosystemów. Dlatego tak ważną rolę ma dziś do spełnienia edukacja ekologiczna społeczeństwa, która prowadzona jest także w Lasach Państwowych.
Uczeń za sprawą filmu:
.         zdobędzie wiedzę na temat form ochrony przyrody
.         dostrzeże potrzebę ochrony środowiska, szczególnie lasów
.         dostrzeże bogactwo i piękno polskiej przyrody
.         pozna gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną
.         pozna zagrożenia dla lasu w różnych porach roku
.         dostrzeże potrzebę szacunku do zwierząt i przyrody i troski o nie, jako o wspólne dobro
.         poszerzy swoją świadomość ekologiczną
Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
przyrody na poziomie szkoły podstawowej
biologii na poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2005
Czas: 22'24
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/61/ochrona_przyrody_w_lasach_panstwowych/Show


Wycieczka do lasu

Niezwykle atrakcyjna i piękna wycieczka po lesie. Dzieci poznają na niej typowych i tych rzadziej spotykanych mieszkańców lasu i okolic Nadleśnictwa Spała. Na śródleśnej polanie spotkają sarny, nieco dalej harcujące radośnie zające, staną oko w oko z bobrem, zobaczą też między innymi żaby i ropuchy oraz całą gamę ptaków: od pierwiosnka do bociana i żurawi z małym pisklakiem na gnieździe. Ptaki oczywiście pięknie śpiewają, tworząc prawdziwie wiosenny nastrój wycieczki. Na tej terenowej lekcji przyrody dzieci będą miały również okazję poznać chronione rośliny, takie jak między innymi wawrzynek wilczełyko, przylaszczka czy łuskiewnik. Warto wybrać się na taką wycieczkę! Zapraszamy!

Nośnik: DVD
Rok produkcji: 2004
Czas: 21`15
Cena 15.99 zł
http://www.sklep.bedon.lasy.gov.pl/pl/Products/68/wycieczka_do_lasu/Show


Zobacz więcej filmów >>>

O nas | Dojazd | Kontakt | Aktualizacja: 31.03.2020 | © Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej